Tim za prodaju putničkih vozila

Aleksandar Preradović

Aleksandar Preradović

Rukovodilac prodaje putničkih vozila

aleksandar.preradovic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 240

Kristina Malešević

Kristina Malešević

Prodavac putničkih vozila

kristina.malesevic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 247

Srđan Jevtić

Srđan Jevtić

Prodavac putničkih vozila
Flotna prodaja
Diplomatska prodaja

srdjan.jevtic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 241

Uroš Davidović

Goran Stevanović

Prodavac putničkih vozila

goran.stevanovic@emilfrey.rs
Tel.: 011 3019 244

Ivan Vićentijević

Ivan Vićentijević

Prodavac putničkih vozila

Ivan.vicentijevic@emilfrey.rs
Tel.: 011 30 19 248

Miloš Stojanović

Miloš Stojanović

Prodavac putničkih vozila

milos.stojanovic@emilfrey.rs
Tel.: 011 30 19 242