Zakažite servis Vašeg vozila

 

 

Obaveštenje o zaštiti podataka

Klikom na „pošalji“ dajete Vašu saglasnost da gore navedeni podaci mogu biti na raspolaganju kompaniji Emil Frey Auto Centar d.o.o, odnosno Emil Frey Grupi (Emil Frey AG) u cilju ispunjavanja Vaseg zahteva  a u svrhu pružanja pomoći i savetovanja u slučajevima kvara kao i cilju održavanja marketinškog kontakta, u svrhu pružanja informacija o prodajnim i postprodajnim temama (slanje ponuda za proizvode i usluge, reklame, promocije, kampanje, anketiranja, i to putem pošte, telefona, SMS-a, ili e-pošte.)

Ako je to neophodno, u cilju ostvarivanja gore navedene svrhe, davanjem predmetne saglasnosti Vaši podaci mogu biti preneti svim kompanijama sa kojima Emil Frey Auto Centar d.o.o, odnosno Emil Frey Grupi (Emil Frey AG) ima zaključene posebne ugovore sa pravnim licima iz zemlje i/ili iz inostranstva, a koja su ugovorom ovlašćena za poslove obrade podataka (Treća lica),  ali uvek i samo pod uslovom da su u jurisdikciji u kojoj se nalazi registrovano sedište takvog Trećeg lica ispunjeni standardi Konvencije o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade podataka Saveta Evrope.

Emil Frey Auto Centar d.o.o odnosno Emil Frey Grupa (Emil Frey AG) kao i Treća lica koja dobiju Vaše podatke o ličnosti prema istima će postupati sa dužnom pažnjom i poverljivošću pridržavajući se važećih zakonskih propisa.

Ukoliko želite da Vas ne kontaktiramo u svakom trenutku možete nas obavestiti na email adresu informacije@emilfrey.rs