© 2024 Emil Frey Auto Centar d.o.o. Sva prava zadržana (Impresum).

Logo

Obrazac obaveštenja o zaštiti podataka/izjava o privatnosti za web lokacije društva Daimler u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

Koristiti sa Platformom za upravljanje pristankom društva Usercentrics

Poslednje ažuriranje: decembar 2020. godine

Izjava o privatnosti

Rukovalac, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštoj uredbi o zaštiti podataka EU (GDPR) je:

Star Import d.o.o. Beograd („Mi“)
Omladinskih brigada br 33, 11000 Beograd, Republika Srbija
Adresa elektronske pošte: e.posta@starimport.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Boštijan Berčič
Star Import d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada br 33, 11000 Beograd, Republika Srbija
Adresa elektronske pošte: zastitalicnihpodataka@starimport.rs

1. Zaštita podataka

Zahvaljujemo se na Vašoj poseti naše web lokacije i Vašem interesovanju za proizvode koje nudimo. Zaštita Vaših podataka o ličnosti nam je veoma važna. U ovim Pravilima o privatnosti, objašnjavamo kako prikupljamo Vaše lične informacije, šta radimo sa njima, u koje svrhe i na kom pravnom osnovu to činimo, i koja prava imate na tom osnovu. Uputićemo Vas i na Pravila zaštite podataka društva Daimler:

Pravila zaštite podataka društva Daimler.

Naša Izjava o privatnosti o korišćenju naših web lokacija i Pravila zaštite podataka društva Mercedes-Benz Group AG ne primenjuju se na Vaše aktivnosti na web lokacijama društvenih mreža ili drugih pružalaca usluga kojima može da se pristupi korišćenjem linkova na našoj web lokaciji. Videti odredbe o zaštiti podataka na web lokacijama tih pružalaca usluga.

2. Prikupljanje i obrada Vaših podataka o ličnosti

a. Kada god posećujete naše web lokacije, pohranjujemo određene informacije o pretraživaču i operativnom sistemu koje koristite; datumu i vremenu Vaše posete; statusu interakcije (npr. da li ste mogli da pristupite web lokaciji ili ste primili poruku o grešci); korišćenju funkcija web lokacije, svim izrazima za pretraživanje koje ste uneli; koliko često posećujete pojedinačne web lokacije; nazivima datoteka kojima pristupate, količini prenesenih podataka; web stranici sa koje ste pristupili našoj web lokaciji; i web stranici koju ste posetili posle posete našoj web lokaciji, bilo klikom na linkove na našim web lokacijama ili direktnim unosom domena u polje za unos iste kartice (tab) (ili prozora) pretraživača gde su otvorene naše web lokacije. Dodatno, pohranjujemo Vašu IP adresu i naziv Vašeg Internet provajdera tokom sedam dana. Razlozi za ovo su bezbednosni; posebno, sprečavanje i otkrivanje napada na naše web lokacije ili pokušaja prevare.

b. Druge podatke o ličnosti pohranjujemo samo ukoliko dostavite ove podatke, npr. u okviru registracije, obrasca za kontakt, ankete, ćaskanja (chat), cenovne konkurencije ili radi potpisivanja ugovora, a čak i u ovim slučajevima samo u meri u kojoj nam je to dozvoljeno na osnovu pristanka koji ste dali, ili u skladu sa odredbama važećih propisa (videti tačku 7).

c. Nemate obavezu po važećim propisima niti ugovornu obavezu da delite Vaše lične informacije. Međutim, određene funkcije na našim web lokacijama mogu da zavise od deljenja ili ličnih informacija. Moguće je da ukoliko u takvim slučajevima ne date Vaše lične informacije, nećete moći da koristite te funkcije, ili da one mogu da budu dostupne sa ograničenom funkcionalnošću.

3. Svrha korišćenja

a. Lične informacije prikupljene tokom Vaše posete bilo kojoj od naših web lokacija koristimo na način koji je što je moguće povoljniji za Vaš i radi zaštite naših IT sistema od napada i drugih nezakonitih aktivnosti.

b. Ukoliko sa nama delite dodatne informacije – na primer, popunjavanjem obrasca za registraciju, obrasca za kontakt, ćaskanje, anketu, prijavu za nagradnu igru, ili radi potpisivanja ugovora sa Vama – te informacije ćemo koristiti u definisane svrhe, svrhe upravljanja klijentima, i – ako je to potrebno – u svrhe obrade i fakturisanja i poslovnih transakcija, u svakom slučaju u potrebnom obimu.

c. U druge svrhe (npr. prikazivanje personalizovanog sadržaja ili oglašavanja na osnovu Vašeg ponašanja prilikom korišćenja), mi i, prema potrebi, izabrana treća lica, ćemo koristiti Vaše podatke o ličnosti ukoliko i u meri u kojoj nam date pristanak, kroz naš sistem za upravljanje pristankom. Dodatne informacije i opcije za odlučivanje možete možete da vidite ovde: https://www.mercedes-benz.rs/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html

d. Dodatno, koristimo podatke o ličnosti u meri u kojoj smo na to obavezni prema važećim propisima (npr. pohranjivanje radi ispunjavanja obaveza zadržavanja komercijalnih podataka ili podataka povezanih sa porezima, objavljivanje u skladu sa zvaničnim ili sudskim nalozima, npr. prema organu nadležnom za sprovođenje zakona).

4. Prenos podataka o ličnosti trećim licima; Moduli za direktnu komunikaciju sa društvenim medijima; Korišćenje pružalaca usluga

a. Naše web lokacije mogu da sadrže i ponude trećih lica. Ukoliko kliknete na takvu ponudu, prenosimo podatke relevantnom pružaocu usluge u potrebnoj meri (npr. informacije da ste pronašli ovu ponudu kod nas i, prema potrebi, dodatne informacije koje ste nam već dali na našim web lokacijama u ovu svrhu).

b. Kada na našim web lokacijama koristimo module za direktnu komunikaciju sa društvenim medijima (social plugins, moduli), sa društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter, integrišemo ih kako sledi:

Kada posećujete naše web lokacije, moduli su deaktivirani, tj. podaci se ne prenose operatorima ovih mreža. Ukoliko želite da koristite jednu od mreža, kliknite na relevantan modul radi uspostavljanja direktne veze sa serverom relevantne mreže.

Ukoliko na mreži imate korisnički nalog i prijavljeni ste kada aktivirate modul, mreža može da poveže Vašu posetu našim web lokacijama sa Vašim korisničkim nalogom. Ukoliko želite da to izbegnete, odjavite se sa mreže pre aktiviranja modula. Društvena mreža ne može da poveže posetu drugim web lokacijama društva Daimler dok ne aktivirate postojeći modul.

Kada aktivirate modul, mreža prenosi sadržaj koji direktno postaje dostupan Vašem pretraživaču, koji ga integriše u naše web lokacije. U ovoj situaciji, može da dođe do prenosâ podataka koje inicira i kontroliše relevantna društvena mreža. Na Vašu vezu sa društvenom mrežom, prenose podataka do kojih dolazi između mreže i našeg sistema i Vaše interakcije na toj platformi primenjuju se jedino pravila privatnosti te mreže.

Moduli ostaju aktivni dok ih ne deaktivirate ili izbrišete Vaše kolačiće (videti tačku 5.d).

c. Ukoliko kliknete na link ka ponudi ili aktivirate modul, podaci o ličnosti mogu da dođu do pružalaca usluga u zemljama izvan Evropskog ekonomskog prostora za koje je, prema mišljenju Evropske unije („EU“) moguće da ne garantuju „adekvatan nivo zaštite“ za obradu podataka o ličnosti u skladu sa standardima EU. Molimo da imate u vidu ovu činjenicu pre klika na link ili aktiviranja modula, i time iniciranja prenosa Vaših podataka.

d. Koristimo i kvalifikovane pružaoce usluga (npr. pružaoce IT usluga, marketinške agencije za rad, optimizaciju i obezbeđenje naših web lokacija. Podatke o ličnosti prenosimo istima samo u meri u kojoj je to neophodno za obezbeđenje i korišćenje web lokacije i njenih funkcionalnosti, za ostvarivanje legitimnih interesa, za postupanje u skladu sa obavezama predviđenim važećim propisima, ili u meri u kojoj ste na to dali pristanak (videti tačku 7). Više informacija o primaocima podataka o ličnosti u našem sistemu za upravljanje pristankom videti na: https://www.mercedes-benz.rs/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html

5. Kolačići

a. Kada posećujete naše web lokacije mogu da se koriste kolačići. Tehnički, ovo su takozvani HTML kolačići i slični softverski alati, kao Web/DOM pohranjivanje ili lokalni deljeni predmeti (takozvani „fleš kolačići“), koje zajednički označavamo kao kolačiće.

b. Kolačići su male datoteke koje su pohranjene na Vaš desktop, notebook ili mobilni uređaj dok posećujete web lokaciju. Kolačići, na primer, omogućavaju utvrđivanje da li već postoji veza između uređaja i web lokacija; uzimaju u obzir Vaš izabrani jezik ili druga podešavanja, nude Vam određene funkcije (npr. online prodavnicu, konfigurator vozila) ili prepoznaju Vaša interesovanja na osnovu korišćenja. I kolačići mogu da sadrže podatke o ličnosti.

c. Da li se i koji kolačići koriste kada posećujete naše web lokacije zavisi od toga koje delove i funkcije naših web lokacija koristite i da li ste saglasni da koristite kolačiće koji nisu tehnički potrebni u našem Sistemu za upravljanje pristankom. Dodatne informacije i opcije za odlučivanje možete da vidite ovde: https://www.mercedes-benz.rs/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html

d. Korišćenje kolačića zavisi i od podešavanja web pretraživača koji koristite (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Većina web pretraživača je unapred podešena na automatski prijem određenih tipova kolačića; međutim, obično možete da promenite ovo podešavanje. Pohranjene kolačiće možete da izbrišete u svako doba. Web/DOM pohranjivanje i lokalni deljeni predmeti mogu da se izbrišu odvojeno. U priručniku za učenje možete da saznate kako ovo funkcioniše u pretraživaču ili uređaju koji koristite.

e. Pristanak na kolačiće i njihovo odbijanje ili brisanje su vezani za uređaj, kao i na relevantni web pretraživač koji koristite. Ukoliko koristite više uređaja ili web pretraživača, možete da donosite različite odluke ili vršite različita podešavanja.

f. Ukoliko se odlučite protiv korišćenja kolačića ili ih izbrišetete, moguće je da nećete imati pristup svim funkcijama naših web lokacijama, ili da pojedinačne funkcije budu ograničene.

6. Bezbednost

Preduzimamo tehničke i organizacione bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših informacija kojima upravljamo od izmena, gubitka, uništenja ili pristupa od strane ovlašćenih fizičkih lica.

Kontinuirano poboljšavamo naše bezbednosne mere u skladu sa tehnološkim unapređenjima.

7. Pravni osnov obrade

a. Ukoliko ste dali pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti, tada je to pravni osnov njihove obrade (član 12, stav 1, tačka 1 ZZPL) (članom 6, stav 1, tačka a GDPR-a).

b. član 12 stav, 1 tačka 2 ZZPL odnosno članom 6, stav 1, tačka b GDPR-a je pravni osnov obrade ličnih informacija u svrhu zaključenja ugovora ili realizacije ugovora sa Vama.

c. Ukoliko je obrada Vaših ličnih informacija potrebna za ispunjavanje Vaših obaveza prema važećim propisima (npr. zadržavanje podataka), ovlašćeni smo da to činimo u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 3 ZZPL odnosno članom 6, st. 2, tačka c GDPR-a.

d. Pored toga, lične informacije obrađujemo u svrhe zaštite naših legitimnih interesa, kao i interesa trećih lica u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6 ZZPL odnosno članom 6 stav 1 tačka f GDPR-a. Primeri takvih legitimnih interesa obuhvataju održavanje funkcionalnosti naših IT sistema, kao i (direktan) marketing naših proizvoda i usluga (u meri u kojoj to nije obuhvaćeno Vašim pristankom) i proizvoda i usluga trećih lica, i dokumentovanje poslovnih kontakata koje je potrebno prema važećim propisima. U okviru razmatranja interesâ potrebnog u svakom slučaju, uzimamo u obzir različite aspekte, a posebno tip lične informacije, svrhu obrade, okolnosti obrade i Vaš interes za poverljivost Vaših ličnih informacija.

8. Brisanje Vaših podataka o ličnosti

Vaša IP adresa i naziv Vašeg Internet provajdera, koje pohranjujemo iz razloga bezbednosti, brišu se posle sedam dana. Pored toga, brišemo Vaše lične informacije čim se ostvari svrha u koju su bile prikupljene i obrađene. Posle ovog perioda, do pohranjivanja podataka može da dođe samo u meri potrebnoj zbog zakonodavstva, uredbi ili drugih odredaba propisa koje se na nas primenjuju u EU, ili odredaba propisa u trećim zemljama ukoliko one imaju odgovarajući nivo zaštite podataka. Ukoliko brisanje podataka ne bude moguće u pojedinačnim slučajevima, relevantni podaci o ličnosti se označavaju kako bi se njihova dalja obrada ograničila.

9. Prava lica na koje se podaci odnose

a. Kao lice na koje se podaci odnose na koje obrada podataka utiče, imate pravo na informacije (član 21,26 ZZPL odnosno član 15 GDPR-a), Ispravku (član 29 ZZPL odnosno član 16 GDPR-a), Brisanje (član 30 ZZPL odnosno član 17 GDPR-a), Ograničenu obradu (član 31 ZZPL odnosno član 18 GDPR-a) i Prenosivost podataka (član 31 ZZPL odnosno član 20 GDPR-a).

b. Ukoliko ste dali pristanak na obradu Vaših ličnih informacija sa naše strane, imate pravo na opoziv Vašeg pristanka u svako doba. Vaš opoziv nema dejstvo na zakonitost obrade Vaših ličnih informacija do koje je došlo pre nego što je Vaš pristanak opozvan. Nema dejstvo ni na nastavak obrade informacija na drugom pravnom osnovu, kao što je ispunjenje obaveza prema važećim propisima (videti tačku pod nazivom „Pravni osnov obrade“).

c. Pravo na prigovor
Iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju, imate pravo da u svako doba podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na Vas i koji su prikupljeni u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 5 ZZPL, odnosno članom 6 tačka (1e) GDPR-a (obrada podataka u javnom interesu) ili članom 12, stav 1 tačka 6 ZZPL, odnosno članom 6 tačka 1f) GDPR-a (obrada podataka na osnovu ravnoteže interesa). Ukoliko podnesete prigovor, nastavićemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti samo ako možemo da dokumentujemo obavezujuće, legitimne razloge koji pretežu nad Vašim interesima, pravima i slobodama, ili ako se obrada vrši radi podnošenja, ostvarenja ili odbrane pravnih zahteva. U meri u kojoj koristimo Vaše podatke o ličnosti za direktan marketing na osnovu naših legitimnih interesa, imate pravo da u svako doba istaknete prigovor bez davanja razloga.

d. Molimo Vas da Vaše zahteve ili izjave uputite na sledeću kontakt adresu, ako je to moguće:

zastitalicnihpodataka@starimport.rs

e. Ukoliko verujete da se obradom Vaših podataka o ličnosti krše pravni zahtevi, imate pravo da podnesete prigovor nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

10. Bilten

Ukoliko se pretplatite na bilten koji se nudi na našoj web lokaciji, informacije dostavljene tokom registracije za bilten će se koristiti samo u svrhu slanja biltena, osim ako date pristanak na njihovo korišćenje u dodatne svrhe. Možete da otkažete pretplatu u bilo koje doba, korišćenjem opcije otkazivanja pretplate sadržane u biltenu.

 
 

11. Centralna usluga registracije društva Mercedes-Benz Group AG

Sa Centralnom uslugom registracije koju pruža Daimler Ag, možete da se prijavite za svaku web lokaciju i aplikaciju koja pripada Daimler grupi i njenim brendovima koji su povezani na uslugu. Važeći uslovi korišćenja sadrže konkretne odredbe o zaštiti podataka. Te uslove korišćenja je moguće videti na stranama za registraciju povezanih web lokacija i aplikacija.

12. Prenos podataka primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora

a. Prilikom korišćenja pružalaca usluga (videti tačku 4.d.) i prenosa podataka trećim licima na osnovu Vašeg pristanka (videti tačku 3.c.), podaci o ličnosti mogu da se dostavljaju primaocima u zemljama izvan Evropske unije („EU“), Islanda, Lihtenštajna i Norveške (= Evropski ekonomski prostor) tamo prenose i obrađuju, Posebno u SAD, Indiju.

b. U sledećim zemljama, prema mišljenju EU, postoji adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti (takozvana „adekvatnost“), u skladu sa standardima EU: Andora, Argentina, Kanada (ograničeno), Farska Ostrva, Gernzi, Izrael, Ostrvo Man, Japan, Džerzi, Novi Zeland, Švajcarska, Urugvaj. Saglasni smo sa primaocima u drugim zemljama u pogledu korišćenja standardnih ugovornih klauzula EU, obavezujućih korporativnih pravila ili Štita privatnosti Švajcarska-SAD radi stvaranja „adekvatnog nivoa zaštite“ prema zahtevima predviđenim važećim propisima. Za više informacija, videti kontakt podatke date u gorenavedenoj tački 9.d.

Poslednje ažuriranje: decembar 2020. godine

Pristanak na primenu Opštih uslova korišćenja

Mercedes-Benz Group AG i Star Import d.o.o. Cene vaše interesovanje za naše proizvode i vašu posetu našoj internet stranici. Pristupanjem ovoj internet stranici slažete se da prihvatite Opšte uslove korišćenja sajta i njihove pravne efekte.

Informacije o proizvodu i servisu

Sve informacije o proizvodima i uslugama objavljene na ovoj internet stranici su samo informacije. Star Import d.o.o. će sa velikom pažnjom održavati ovu internet stranicu funkcionalnom, kako bi sve objavljene informacije bile što preciznije, potpunije i pouzdanije, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcionisanje stranice, niti garantuje, izričito ili prećutno, za tačnost, istinitost, pouzdanost ili celokupnost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Podaci objavljeni na ovoj internet stranici ne smeju se koristiti niti smatrati zamenom za podatke koje možete dobiti na našim prodajno/servisnim mestima ili prodajno/servisnim mestima naših ugovornih partnera i nisu pravno obavezujući i ne predstavljaju ponudu za prodaju, već poziv za zahtev za ponudu. Pre preduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi se temeljile na podacima ove internet stranice, potrebno je prethodno proveriti tačnost objavljenih podataka u našim maloprodajnim salonima ili servisnim centrima.

Cene nisu obavezujuće, preporučene cene uključuju PDV i važe u trenutku objavljivanja, podložne promenama bez prethodne najave. Star Import d.o.o. šalje posetioce na ovu internet stranicu radi konačnog obračuna cene vozila ili usluge direktno u maloprodajne objekte Star Importa ili njegovih ugovornih partnera.

Prava intelektualne svojine

Celokupni sadržaj ovog internet sajta predstavlja intelektualnu svojinu Star Importa d.o.o. i / ili je prebačen na Star Import i u vlasništvu trećih lica. Star Import d.o.o. ima pravo da kreira i uređuje sadržaj ove internet stranice. Korišćenje podataka, tekstova, crteža ili slika dopušteno je samo za lične, nekomercijalne potrebe posetilaca ove internet stranice. Izričito je zabranjeno reprodukovanje, menjanje, kopiranje ili distribuiranje bilo kojeg podatka s ove internet stranice, bez prethodnog pisanog odobrenja Star Importa d.o.o.

Pravo na promenu sadržaja

Star Import d.o.o. zadržava pravo da promeni sadržaj ove internet stranice u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Obavezno pravo

Za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova korišćenja ove internet stranice merodavno je srpsko pravo, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći kao rezultat korišćenja ovih internet stranica nadležni su isključivo srpski sudovi.

Star Import d.o.o.